Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'force_https' not found or invalid function name in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
DESKA TARASOWA z modrzewia syberyjskiego
 • tel. +48 609 737 799

Klasyfikacja klas drewna

Można tu zobaczyć kryteria sortowania desek tarasowych, pokładowych, desek prostych, wagonówki (podział według klas i opis klas)

s1 Elite s1 A s1 B s1 C
Sęki zdrowe, zrośnięte i
częściowo zrośnięte
są dopuszczalne 
z
rozmiarem 
do 10 mm
w liczbie 2 szt. 
na m.b.
są dopuszczalne bez ograniczeń są dopuszczalne bez ograniczeń są dopuszczalne bez ograniczeń
Sęki zdrowe, niezrośnięte są dopuszczalne 
z
rozmiarem 
do 10 mm

w liczbie 2 szt. 
na m.b.
są dopuszczalne 
z
rozmiarem 
do 20 mm
w liczbie 2 szt. 
na m.b.
są dopuszczalne bez ograniczeń są dopuszczalne bez ograniczeń
Sęki zdrowe 
z pęknięciami są dopuszczalne 
z
rozmiarem 
do 10 mm 

w liczbie 2 szt. 
na m.b.
są dopuszczalne 
z
rozmiarem 
do 20 mm

w liczbie 2 szt. 
na m.b.
są dopuszczalne 
z
rozmiarem 
do 40 mm
bez ograniczeń
są dopuszczalne bez ograniczeń
Sęki wypadające są dopuszczalne 
z
rozmiarem 
do 10 mm

w liczbie 1 szt. 
na długość wyrobu
są dopuszczalne 
z
rozmiarem 
do 10 mm
w liczbie 1 szt. 
na długość wyrobu
są dopuszczalne do 10 mm są dopuszczalne do 40 mm
Sęki zgniłe, tabaczne są niedopuszczalne są niedopuszczalne są niedopuszczalne są dopuszczalne do 40 mm
Pęknięcia są dopuszczalne nie na wylot,
zwarte, o długości do 25%
długości wyrobu
są dopuszczalne nie na wylot,
zwarte, o długości do 25%
długości wyrobu
są dopuszczalne nie na wylot,
zwarte, o długości do 50%
długości wyrobu
są dopuszczalne na wylot,
które nie naruszają integralności
wyrobu
Pęcherze żywiczne są dopuszczalne o powierzchni do
2,5 cm2 – 2 szt. na m.b.
są dopuszczalne o powierzchni do
2,5 cm2 – 2 szt. na m.b.
są dopuszczalne bez ograniczeń są dopuszczalne bez ograniczeń
Rdzeń są dopuszczalne o długości do 1/3
długości wyrobu nie na stronie licowej
są dopuszczalne o długości do 1/3
długości wyrobu nie na stronie licowej
są dopuszczalne bez ograniczeń są dopuszczalne bez ograniczeń
Smolistość są dopuszczalne lekko smoliste
miejsca do 10% powierzchni wyrobu
są dopuszczalne lekko smoliste
miejsca do 10% powierzchni wyrobu
jest dopuszczalna bez ograniczeń jest dopuszczalna bez ograniczeń
Biel jest dopuszczalna do 20 %
bezkontrastowa
jest dopuszczalna do 20 %
bezkontrastowa
jest dopuszczalna do 30 %
bezkontrastowa
jest dopuszczalna bez ograniczeń
Oblina tępa jest dopuszczalna nie na stronie
licowej wyrobu o długości do 20%
długości wyrobu przy występowaniu
powierzchni 
oporowej
jest dopuszczalna nie na stronie
licowej wyrobu o długości do 30%
długości wyrobu przy występowaniu
powierzchni 
oporowej
jest dopuszczalna nie na stronie
licowej wyrobu o długości do 50%
długości wyrobu przy występowaniu
powierzchni 
oporowej
jest dopuszczalna
nie na stronie licowej wyrobu przy
występowaniu powierzchni 
oporowej
Oblina ostra jest niedopuszczalna jest niedopuszczalna jest niedopuszczalna jest niedopuszczalna
Zgnilizna jest niedopuszczalna jest niedopuszczalna jest niedopuszczalna jest niedopuszczalna
Sinizna, zabarwienie grzybicze jest dopuszczalna nie na stronie licowej
wyrobu o długości do 30% długości
wyrobu
jest dopuszczalna nie na stronie licowej
wyrobu o długości do 30% długości
wyrobu
jest dopuszczalna nie na stronie licowej
wyrobu o długości do 30% długości
wyrobu
jest dopuszczalna o długości do 35%
długości wyrobu
Chodniki owadzie są niedopuszczalne są niedopuszczalne są niedopuszczalne są dopuszczalne
Wychwyty są niedopuszczalne są niedopuszczalne są niedopuszczalne są niedopuszczalne
Wyrwania, wgniecenia, zadziory są dopuszczalne 
o głębokości do 0,5 mm są dopuszczalne 
o głębokości do 0,5 mm są dopuszczalne 
o głębokości do 1 mm są dopuszczalne
Brak przefrezowania jest dopuszczalny
nie na stronie licowej wyrobu
przy występowaniu powierzchni 
oporowej
jest dopuszczalny
nie na stronie licowej wyrobu
przy występowaniu powierzchni 
oporowej
jest dopuszczalny
nie na stronie licowej wyrobu
przy występowaniu powierzchni 
oporowej
jest dopuszczalny
nie na stronie licowej wyrobu
przy występowaniu powierzchni

oporowej Brak przefrezowania
bocznych płaszczyzn wyrobu jest
dopuszczalny do max 2 mm głębokości
Grzebyk jest niedopuszczalny jest niedopuszczalny jest niedopuszczalny jest niedopuszczalny
Opalenie drewna jest niedopuszczalny jest niedopuszczalny są dopuszczalne są dopuszczalne

KRYTERIA JAKOŚCI WYROBÓW:

 1. Graniczne odchylenia rozmiarów:
 2. względem szerokości: + 1 mm / – 1 mm;
  względem grubości: + 0,5 mm / – 0,3 mm.
 3. Jako licowe są uważane widoczne w toku użytkowania powierzchnie.
 4. Wymagania sortowania dotyczą wszystkich rodzajów produkowanych wyrobów profilowych. Te wymagania obowiązują dla 95% wyrobów w dostarczanej partii określonej klasy (dopuszczalna jest zawartość 5% innej klasy). Klasa A/B jest uzyskiwana w drodze naturalnego wymieszania w toku produkcji.
 5. Wady drewna i defekty obróbki według normy GOST 2140.
 6. Wilgotność drewna 16±3%.
 7. Wyroby przy załadowaniu, transportowaniu i rozładowaniu mają być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
 8. Wyroby mają być przechowywane w suchych wentylowanych magazynach (pomieszczeniach) ułożone w pakiety lub stosy. Dozwolone jest przechowywanie na wolnym powietrzu, jeśli pakiety (stosy) są zabezpieczone wodoszczelnym papierem lub folią. Warunki przechowywania muszą być identyczne na całej długości wyrobu. Nie należy przechowywać wyrobów w mieszkalnych, ogrzewanych pomieszczeniach.