• tel. +48 609 737 799


BIURO:

Kraina Drewna sp. z o.o.
08-110 Siedlce ul. Starzyńskiego 6.

Kraina Drewna Sp.z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Stefana Starzyńskiego 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690343. Kapitał zakładowy 100.000,00 zł NIP: 8212653490, VAT UE: PL8212653490, REGON:368089986

Zoaczyć na mapie

+48 609 737 799
info@kraina-drewna.pl